Tekne ve Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortası (Karayolu, Denizyolu, Havayolu, Demiryolu)

Bu sigorta ürünü ile gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda teminat altına alınır. Bu sigorta her türlü kısmi hasar, masraflar, kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartı ile ve ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamen ziyai neticesinde sigortalı malların fiilen ve tamamen ziyai haline münhasır olmak üzere aktedilir.

Nakliyat Sigortası (Karayolu, Denizyolu, Havayolu, Demiryolu)

Bu sigorta ürünü ile gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda teminat altına alınır. Bu sigorta her türlü kısmi hasar, masraflar, kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartı ile ve ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamen ziyai neticesinde sigortalı malların fiilen ve tamamen ziyai haline münhasır olmak üzere aktedilir.

Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası (CMR)

Bu sigorta uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluklarını CMR Konvansiyonu hükümleri gereğince poliçede belirlenen şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alır. Bu sigorta, taşıyıcı firmanın kusurlu bulunduğu durumları güvence altına alır. CMR Sigortası, sigortalının kendi taşıma senetleri ve araçları ile yaptığı taşımalarla birlikte, kendi hamule senetleri ve başka nakliye firmaları vasıtasıyla ya da bu firmalardan kiraladığı araçlarla yaptıkları taşımaları da teminat kapsamına almaktadır.

Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası (CMR)

Bu sigorta uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluklarını CMR Konvansiyonu hükümleri gereğince poliçede belirlenen şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alır. Bu sigorta, taşıyıcı firmanın kusurlu bulunduğu durumları güvence altına alır. CMR Sigortası, sigortalının kendi taşıma senetleri ve araçları ile yaptığı taşımalarla birlikte, kendi hamule senetleri ve başka nakliye firmaları vasıtasıyla ya da bu firmalardan kiraladığı araçlarla yaptıkları taşımaları da teminat kapsamına almaktadır.

Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları; Türkiye sınırları dâhilinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken, teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumlulukların poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alındığı bir nakliyat sigortasıdır.

Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları; Türkiye sınırları dâhilinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken, teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumlulukların poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alındığı bir nakliyat sigortasıdır.

Kıymet Sigortası

Ticari yük taşımacılığı yapan Sigortalı’nın kendisine ait ve/veya sözleşme ile kiraladığı araçlarla yurt içinde yine bir sözleşmeye bağlı olmak üzere nakliye amacı ile kendisine teslim edilen emtianın teslim alındığı andan itibaren teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde, poliçe ile belirtilen teminat kapsamında değerlendirilecek bir hasar sonucu taşıma konusu emtiada meydana gelen bir zarar dolayısı ile Sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumluluklarını, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirlenen özel şart, kloz ve limitler dahilinde teminat altına alınır.

Kıymet Sigortası

Ticari yük taşımacılığı yapan Sigortalı’nın kendisine ait ve/veya sözleşme ile kiraladığı araçlarla yurt içinde yine bir sözleşmeye bağlı olmak üzere nakliye amacı ile kendisine teslim edilen emtianın teslim alındığı andan itibaren teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde, poliçe ile belirtilen teminat kapsamında değerlendirilecek bir hasar sonucu taşıma konusu emtiada meydana gelen bir zarar dolayısı ile Sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumluluklarını, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirlenen özel şart, kloz ve limitler dahilinde teminat altına alınır.

Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası

Sigortalının işletmekte olduğu depoda, gözetim ve kontrolü altında bulundurduğu Üçüncü Şahıslara ait emtea'nın depo içerisinde, forklift, vinç vb. yükleme boşaltma, istifleme araçları ile yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi ve depo içerisinde yer değiştirilmesi sırasında, sigorta süresinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda fiziksel zarara uğraması nedeni ile Sigortalı'ya karşı tazminat taleplerinin sonucundaki yasal sorumluluğu için; Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının 3.A.8.a maddesi hilafına ve poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında sigorta bedeli ile sınırlı olarak teminat sağlanır.

Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası

Sigortalının işletmekte olduğu depoda, gözetim ve kontrolü altında bulundurduğu Üçüncü Şahıslara ait emtea'nın depo içerisinde, forklift, vinç vb. yükleme boşaltma, istifleme araçları ile yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi ve depo içerisinde yer değiştirilmesi sırasında, sigorta süresinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda fiziksel zarara uğraması nedeni ile Sigortalı'ya karşı tazminat taleplerinin sonucundaki yasal sorumluluğu için; Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının 3.A.8.a maddesi hilafına ve poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında sigorta bedeli ile sınırlı olarak teminat sağlanır.

Yat Sigortası

Yat Sigortası özel amaçlı olarak kullanılan yatlara, deniz tehlikeleri veya karada bağlama yerlerinde, marinada veya yatma-çekek yerinde meydana gelebilecek kazalara karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Yatın mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece yedekte çekilmesi, sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknede ciddi bir tadilat yapılması, yelken ve kılıflarının rüzgar tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması, dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması teminatlar arasında yer almayan zararlardır.

Yat Sigortası

Yat Sigortası özel amaçlı olarak kullanılan yatlara, deniz tehlikeleri veya karada bağlama yerlerinde, marinada veya yatma-çekek yerinde meydana gelebilecek kazalara karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Yatın mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece yedekte çekilmesi, sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknede ciddi bir tadilat yapılması, yelken ve kılıflarının rüzgar tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması, dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması teminatlar arasında yer almayan zararlardır.

Yat ve Makine Sigortası

Bu sigorta yatın gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda, demirde iken veya tamir ve bakım esnasında çeşitli risklere karşı güvence altına alan sigorta türüdür. Enstitü Müddet Klozları, Norveç Klozları veya benzeri klozlar ile teminat sağlanabilmektedir. Gemi yaşı, klası ve kondisyonu gibi çeşitli risk faktörleri dikkate alınarak sağlanacak şartlar ve muafiyet belirlenmektedir. Başlıca teminatları arasında sefer yapılan suların tehlikeleri, yangın, hırsızlık, korsanlık, deprem, makine arızaları, ihmaller, çatışma sorumluluğu teminatları yer alır.

Yat ve Makine Sigortası

Bu sigorta yatın gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda, demirde iken veya tamir ve bakım esnasında çeşitli risklere karşı güvence altına alan sigorta türüdür. Enstitü Müddet Klozları, Norveç Klozları veya benzeri klozlar ile teminat sağlanabilmektedir. Gemi yaşı, klası ve kondisyonu gibi çeşitli risk faktörleri dikkate alınarak sağlanacak şartlar ve muafiyet belirlenmektedir. Başlıca teminatları arasında sefer yapılan suların tehlikeleri, yangın, hırsızlık, korsanlık, deprem, makine arızaları, ihmaller, çatışma sorumluluğu teminatları yer alır.

Balıkçı Tekneleri Sigortası

Boyu 2,5 metreden büyük olan ve ticari olarak balık avlama ruhsatına sahip tekneler ile bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikolar, Tekne Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirlenen kloz ve özel şartlara bağlı olarak denizde ya da çekek yerinde teminat altına alınır. Münhasıran yangın, yıldırım, infilak, karaya oturma, herhangi bir nesneye çarpma ve/veya temas nedeniyle oluşabilecek kısmi hasar ve ziyalar da sigorta kapsamına dahil edilmiş olup, bunun dışındaki tüm kısmi hasarlar ile Çatışma Sorumluluğu teminatı sigorta kapsamından hariçtir.

Balıkçı Tekneleri Sigortası

Boyu 2,5 metreden büyük olan ve ticari olarak balık avlama ruhsatına sahip tekneler ile bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikolar, Tekne Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirlenen kloz ve özel şartlara bağlı olarak denizde ya da çekek yerinde teminat altına alınır. Münhasıran yangın, yıldırım, infilak, karaya oturma, herhangi bir nesneye çarpma ve/veya temas nedeniyle oluşabilecek kısmi hasar ve ziyalar da sigorta kapsamına dahil edilmiş olup, bunun dışındaki tüm kısmi hasarlar ile Çatışma Sorumluluğu teminatı sigorta kapsamından hariçtir.

Marina ve Çekek Yerleri İşletenleri Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, marina veya çekek yeri işleten sigortalının, sigortalı mahalde marina/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak, bakım, gözetim ve kontrolü altındaki gemilere gelebilecek zarardan ve üçüncü kişilerin ölüm ve yaralanmasından doğan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. Marina/Çekek Yeri İşletenleri Sorumluluk Sigortası teminatı, belirli rizikolar sonucu doğabilecek sorumlulukları, marina işletimi sırasında veya sebebiyle meydana gelmeleri kaydıyla teminat altına almaktadır.

Marina ve Çekek Yerleri İşletenleri Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, marina veya çekek yeri işleten sigortalının, sigortalı mahalde marina/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak, bakım, gözetim ve kontrolü altındaki gemilere gelebilecek zarardan ve üçüncü kişilerin ölüm ve yaralanmasından doğan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. Marina/Çekek Yeri İşletenleri Sorumluluk Sigortası teminatı, belirli rizikolar sonucu doğabilecek sorumlulukları, marina işletimi sırasında veya sebebiyle meydana gelmeleri kaydıyla teminat altına almaktadır.

Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortası

Liman ve terminal işletici sorumluluğundaki depo, antrepo, liman veya diğer alanlar içerisindeki yapılan operasyonlar neticesinde emtea, ekipman veya tekneye, yanaşıp kalkarken veya yükleme boşaltma yaparken gelebilecek zarar ve kayıplar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar nedeniyle oluşan hukuki sorumluluğu teminat altına alan sigorta türüdür.

Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortası

Liman ve terminal işletici sorumluluğundaki depo, antrepo, liman veya diğer alanlar içerisindeki yapılan operasyonlar neticesinde emtea, ekipman veya tekneye, yanaşıp kalkarken veya yükleme boşaltma yaparken gelebilecek zarar ve kayıplar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar nedeniyle oluşan hukuki sorumluluğu teminat altına alan sigorta türüdür.

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası

Gemi tamircileri, bakımları altındaki gemiden, üçüncü kişilerin mülklerine gelecek hasardan ve ölüm veya kişisel yaralanmalardan yasal olarak yükümlü olabilirler. Bu sigorta, tamircilerin ihmalinden veya çalışanların, aracıların ve taşeronların ihmalinden kaynaklanan ve mutabakata varılan limit kadar olan üçüncü kişilerin masrafları ve harcamalarına ilişkin yükümlülük dahil bu tür yükümlülüklere karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür.

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası

Gemi tamircileri, bakımları altındaki gemiden, üçüncü kişilerin mülklerine gelecek hasardan ve ölüm veya kişisel yaralanmalardan yasal olarak yükümlü olabilirler. Bu sigorta, tamircilerin ihmalinden veya çalışanların, aracıların ve taşeronların ihmalinden kaynaklanan ve mutabakata varılan limit kadar olan üçüncü kişilerin masrafları ve harcamalarına ilişkin yükümlülük dahil bu tür yükümlülüklere karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür.

İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara