Özel ve Finansal Riskler Sigortaları

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası poliçesi ile sigortalıların kimlik hırsızlığına uğraması, ödeme araçlarının hileli veya kötüye kullanımı, yaşadıkları online alışveriş anlaşmazlıkları ve sanal dünyada saygınlıklarına zarar verilmesi durumunda destek ile bu süreçlerde gerekiyorsa hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Anlaşmazlıkların hukuki bir süreç içerisinde çözümlenmesi durumunda 6.000 TL’ye kadar, adli süreç dışında çözümlenmesi durumunda ise 900 TL’ye kadar sürecin çözümüne yönelik teminat sağlanmaktadır. Poliçede 600 TL muafiyet bulunmaktadır.

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası poliçesi ile sigortalıların kimlik hırsızlığına uğraması, ödeme araçlarının hileli veya kötüye kullanımı, yaşadıkları online alışveriş anlaşmazlıkları ve sanal dünyada saygınlıklarına zarar verilmesi durumunda destek ile bu süreçlerde gerekiyorsa hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Anlaşmazlıkların hukuki bir süreç içerisinde çözümlenmesi durumunda 6.000 TL’ye kadar, adli süreç dışında çözümlenmesi durumunda ise 900 TL’ye kadar sürecin çözümüne yönelik teminat sağlanmaktadır. Poliçede 600 TL muafiyet bulunmaktadır.

Yurtiçi Kredi Sigortası

Bu sigorta ile, yurtiçinde mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın, borçlu firmanın iflas etmesi, borçlu firma hakkında tasfiye kararı alınması, borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması, hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması ​gibi belirli nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

Yurtiçi Kredi Sigortası

Bu sigorta ile, yurtiçinde mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın, borçlu firmanın iflas etmesi, borçlu firma hakkında tasfiye kararı alınması, borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması, hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması ​gibi belirli nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

İhracat Kredi Sigortası

Bu sigorta ile ihracatçıların ihracat bedeli alacakları ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınmaktadır. Bu sigortadan; katma değeri yüksek sermaye ve/veya yatırım malları ihracatı yapan ihracatçılar ile hizmet ihracatı yapan ihracatçılar faydalanabilmektedir. Sigorta kapsamında ihracatçıların genellikle yatırım malları satışından doğan 1 yıldan uzun vadeli ihracat alacakları sigortalanmaktadır. Politik riskler (savaş, iç savaş, ülkedeki ithalat yasakları, transfer güçlükleri vb.) ve ticari riskler (alıcının iflas etmesi, konkordato kararı alması vb.) sigorta kapsamına alınabilmektedir.

İhracat Kredi Sigortası

Bu sigorta ile ihracatçıların ihracat bedeli alacakları ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınmaktadır. Bu sigortadan; katma değeri yüksek sermaye ve/veya yatırım malları ihracatı yapan ihracatçılar ile hizmet ihracatı yapan ihracatçılar faydalanabilmektedir. Sigorta kapsamında ihracatçıların genellikle yatırım malları satışından doğan 1 yıldan uzun vadeli ihracat alacakları sigortalanmaktadır. Politik riskler (savaş, iç savaş, ülkedeki ithalat yasakları, transfer güçlükleri vb.) ve ticari riskler (alıcının iflas etmesi, konkordato kararı alması vb.) sigorta kapsamına alınabilmektedir.

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası ile borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olunmaktadır. Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal enstrüman niteliğindedir. Özellikle Kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif yaratmak, bu şekilde kredi limitlerinin başka alanlarda kullanılmasını sağlamak üzere reel sektörün elini rahatlatmayı hedefleyen bir üründür.

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası ile borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olunmaktadır. Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal enstrüman niteliğindedir. Özellikle Kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif yaratmak, bu şekilde kredi limitlerinin başka alanlarda kullanılmasını sağlamak üzere reel sektörün elini rahatlatmayı hedefleyen bir üründür.

Bina Tamamlama Sigortası

Bina tamamlama sigortası tüketicinin yani ilgili konutu alacak kişinin haklarının korunması için yapılmış bir sigorta üründür. İnşaat firmalarının / müteahhitlerinin sorumluluklarını yerine getirememesi yani yapmaya başladığı ilgili projeyi tamamlayamaması, yarım bırakması halinde devreye girmektedir. Sigorta şirketi, projeyi yürüten inşaat firmasının batması, şirket sahibinin vefat etmesi veya kaçması halinde konutu satın alan tüketicilerin bütün zararlarını karşılar ve mağduriyeti giderir. Bina tamamlama sigortası sayesinde kentsel dönüşüm veya temelden konut alımı yapmak güvenli hale gelmektedir.

Bina Tamamlama Sigortası

Bina tamamlama sigortası tüketicinin yani ilgili konutu alacak kişinin haklarının korunması için yapılmış bir sigorta üründür. İnşaat firmalarının / müteahhitlerinin sorumluluklarını yerine getirememesi yani yapmaya başladığı ilgili projeyi tamamlayamaması, yarım bırakması halinde devreye girmektedir. Sigorta şirketi, projeyi yürüten inşaat firmasının batması, şirket sahibinin vefat etmesi veya kaçması halinde konutu satın alan tüketicilerin bütün zararlarını karşılar ve mağduriyeti giderir. Bina tamamlama sigortası sayesinde kentsel dönüşüm veya temelden konut alımı yapmak güvenli hale gelmektedir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınır. Vadeli satış yapılmış olan bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır. En az iki yıl önce kurulmuş, vergi ve SGK borcu olmayan, cirosu 25 milyon TL'den az olan ve Olağan Dışı Risk Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini karşılan gerçek ve tüzel kişi ticari işletmeler “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”ndan faydalanabilir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınır. Vadeli satış yapılmış olan bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır. En az iki yıl önce kurulmuş, vergi ve SGK borcu olmayan, cirosu 25 milyon TL'den az olan ve Olağan Dışı Risk Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini karşılan gerçek ve tüzel kişi ticari işletmeler “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”ndan faydalanabilir.

Depreme Bağlı Kâr Kaybı Sigortası

Bu sigorta ile deprem nedeniyle firmaların zarara uğramaları sonucu faaliyetlerinin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kârları ve devam eden sabit masrafları teminat altına alır. Bu sigorta ürününün işletme karı ve süren masrafların tazmin edilmesi yoluyla işletme verimliliğinin korunması, hasar sonrasında acil ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini, faiz gibi finansal yükümlülüklerin iş durması sürecinde karşılanması, dolasıyla işletme saygınlığının korunması ve kaybedilen karın optimum taksitlerle ödenerek nakit ihtiyacının sekteye uğramaması gibi faydalar bulunmaktadır.

Depreme Bağlı Kâr Kaybı Sigortası

Bu sigorta ile deprem nedeniyle firmaların zarara uğramaları sonucu faaliyetlerinin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kârları ve devam eden sabit masrafları teminat altına alır. Bu sigorta ürününün işletme karı ve süren masrafların tazmin edilmesi yoluyla işletme verimliliğinin korunması, hasar sonrasında acil ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini, faiz gibi finansal yükümlülüklerin iş durması sürecinde karşılanması, dolasıyla işletme saygınlığının korunması ve kaybedilen karın optimum taksitlerle ödenerek nakit ihtiyacının sekteye uğramaması gibi faydalar bulunmaktadır.

Yangın ve Ek Teminatlarına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası

Bu sigorta ile yangın ve diğer riskler nedeniyle firmaların zarara uğramaları sonucu faaliyetlerinin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kârları ve devam eden sabit masrafları teminat altına alır. Bu sigorta ürününün işletme karı ve süren masrafların tazmin edilmesi yoluyla işletme verimliliğinin korunması, hasar sonrasında acil ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini, faiz gibi finansal yükümlülüklerin iş durması sürecinde karşılanması, dolasıyla işletme saygınlığının korunması ve kaybedilen karın optimum taksitlerle ödenerek nakit ihtiyacının sekteye uğramaması gibi faydalar bulunmaktadır.

Yangın ve Ek Teminatlarına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası

Bu sigorta ile yangın ve diğer riskler nedeniyle firmaların zarara uğramaları sonucu faaliyetlerinin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kârları ve devam eden sabit masrafları teminat altına alır. Bu sigorta ürününün işletme karı ve süren masrafların tazmin edilmesi yoluyla işletme verimliliğinin korunması, hasar sonrasında acil ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini, faiz gibi finansal yükümlülüklerin iş durması sürecinde karşılanması, dolasıyla işletme saygınlığının korunması ve kaybedilen karın optimum taksitlerle ödenerek nakit ihtiyacının sekteye uğramaması gibi faydalar bulunmaktadır.

Makine Kırılmasına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası

Bu sigorta ile sigortalıya ait ve makine kırılması poliçesi ile teminat altına alınmış makinaların poliçe teminatı kapsamında fiziki zarara uğraması sonucu bu zarardan kaynaklanacak finansal zararları (brüt kar) ile, hasar sonrası ortaya çıkan fiziki zararları azaltma masraflarını poliçe şartları gereğince teminat altına alır. Bu sigorta ürününün işletme karı ve süren masrafların tazmin edilmesi yoluyla işletme verimliliğinin korunması, hasar sonrasında acil ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini, dolasıyla işletme saygınlığının korunması ve kaybedilen karın optimum taksitlerle ödenerek nakit ihtiyacının sekteye uğramaması gibi faydalar bulunmaktadır.

Makine Kırılmasına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası

Bu sigorta ile sigortalıya ait ve makine kırılması poliçesi ile teminat altına alınmış makinaların poliçe teminatı kapsamında fiziki zarara uğraması sonucu bu zarardan kaynaklanacak finansal zararları (brüt kar) ile, hasar sonrası ortaya çıkan fiziki zararları azaltma masraflarını poliçe şartları gereğince teminat altına alır. Bu sigorta ürününün işletme karı ve süren masrafların tazmin edilmesi yoluyla işletme verimliliğinin korunması, hasar sonrasında acil ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini, dolasıyla işletme saygınlığının korunması ve kaybedilen karın optimum taksitlerle ödenerek nakit ihtiyacının sekteye uğramaması gibi faydalar bulunmaktadır.

İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara