Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mâli Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin 3568 sayılı kanun ve ek olarak yayınlanan tüm tebliğler uyarınca mesleki faaliyetlerini ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı mükelleflerine gelebilecek olan zararlar teminat altına alınmaktadır. Sigorta kapsamında resmi kurumlar tarafından kesilebilecek idari para cezaları, özel usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları gibi riskler teminat altına alınmaktadır. Sigorta kapsamına giren bir olaydan dolayı sigortalının aleyhine açılacak bir tazminat davası ile ilgili yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri teminata dahildir.

Mâli Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin 3568 sayılı kanun ve ek olarak yayınlanan tüm tebliğler uyarınca mesleki faaliyetlerini ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı mükelleflerine gelebilecek olan zararlar teminat altına alınmaktadır. Sigorta kapsamında resmi kurumlar tarafından kesilebilecek idari para cezaları, özel usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları gibi riskler teminat altına alınmaktadır. Sigorta kapsamına giren bir olaydan dolayı sigortalının aleyhine açılacak bir tazminat davası ile ilgili yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri teminata dahildir.

Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mimar / Mühendislik bürolarını işleten meslek mensuplarının (dizayn, kontrollük veya proje yönetimi işleri dahilinde taleplerini, sigortalı namına hareket eden kişi / kişiler ile sigortalının emrinde çalışan eleman ve yöneticilerinin) mesleki faaliyetlerini icra ederken yaptıkları hatalı ve kusurlu fiiller, ihmal, unutma ve her türlü gerçek ve iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, yanlış beyanda bulunma, gizliliği ihlal gibi nedenlerden dolayı sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri ve savunma masrafları poliçede yazılı limitler dahilinde teminat kapsamındadır.

Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mimar / Mühendislik bürolarını işleten meslek mensuplarının (dizayn, kontrollük veya proje yönetimi işleri dahilinde taleplerini, sigortalı namına hareket eden kişi / kişiler ile sigortalının emrinde çalışan eleman ve yöneticilerinin) mesleki faaliyetlerini icra ederken yaptıkları hatalı ve kusurlu fiiller, ihmal, unutma ve her türlü gerçek ve iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, yanlış beyanda bulunma, gizliliği ihlal gibi nedenlerden dolayı sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri ve savunma masrafları poliçede yazılı limitler dahilinde teminat kapsamındadır.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının yürüttüğü mesleki faaliyetlerini ifa ederken; görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden ve diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle yargı kararıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alınmaktadır. Poliçenin içeriğine göre, poliçe öncesindeki dönemde olan, fakat henüz ortaya çıkmamış zararları ve poliçe sonrasında bildirimi yapılan fakat poliçe dönemi içerisinde olan zararları da karşılayabilmektedir.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının yürüttüğü mesleki faaliyetlerini ifa ederken; görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden ve diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle yargı kararıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alınmaktadır. Poliçenin içeriğine göre, poliçe öncesindeki dönemde olan, fakat henüz ortaya çıkmamış zararları ve poliçe sonrasında bildirimi yapılan fakat poliçe dönemi içerisinde olan zararları da karşılayabilmektedir.

Seyahat Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Seyahat Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası, seyahat acentelerinin ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirememesi durumlarında, üçüncü şahıslar tarafından kendilerinden talep edilebilecek tazminat taleplerine karşı teminatlar sağlamaktadır. Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması ve mahkemeye katılma durumu sebebiyle ortaya çıkan masraflar da teminat altındadır. Ayrıca sigortalıdan hakaret sebebiyle talep edilen tazminat ve manevi tazminat talepleri de sigorta kapsamındadır.

Seyahat Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Seyahat Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası, seyahat acentelerinin ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirememesi durumlarında, üçüncü şahıslar tarafından kendilerinden talep edilebilecek tazminat taleplerine karşı teminatlar sağlamaktadır. Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması ve mahkemeye katılma durumu sebebiyle ortaya çıkan masraflar da teminat altındadır. Ayrıca sigortalıdan hakaret sebebiyle talep edilen tazminat ve manevi tazminat talepleri de sigorta kapsamındadır.

Yönetim Danışmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yönetim Danışmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası ile firmaların ve iştiraklerinin yönetim danışmanı vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava sonucu oluşan savunma masrafları teminat altına alınır. Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır. Sigortalının mahkemeye katılması gibi gerekli durumlarda günlük masrafları karşılanmaktadır.

Yönetim Danışmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yönetim Danışmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası ile firmaların ve iştiraklerinin yönetim danışmanı vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava sonucu oluşan savunma masrafları teminat altına alınır. Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır. Sigortalının mahkemeye katılması gibi gerekli durumlarda günlük masrafları karşılanmaktadır.

Medya Hizmetleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Medya Hizmetleri Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının yürüttüğü mesleki faaliyetlerini ifa ederken; görevini gereği gibi yapmamasından ve diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle yargı kararıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alınmaktadır. Sigortalının mahkemeye katılması gibi gerekli durumlarda günlük masrafları karşılanmaktadır. Sigortalının poliçede belirtilen mesleki faaliyetlerinin kapsamını aşan her türlü faaliyeti sigorta kapsamı dışındadır.

Medya Hizmetleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Medya Hizmetleri Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının yürüttüğü mesleki faaliyetlerini ifa ederken; görevini gereği gibi yapmamasından ve diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle yargı kararıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alınmaktadır. Sigortalının mahkemeye katılması gibi gerekli durumlarda günlük masrafları karşılanmaktadır. Sigortalının poliçede belirtilen mesleki faaliyetlerinin kapsamını aşan her türlü faaliyeti sigorta kapsamı dışındadır.

Bilgi İşlem, Programlama Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bilgi İşlem, Programlama Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır.

Bilgi İşlem, Programlama Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bilgi İşlem, Programlama Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır.

Çeviri Büroları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Çeviri Büroları Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır. Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır. Sigortalının mahkemeye katılması durumunda günlük masrafları karşılanmaktadır.

Çeviri Büroları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Çeviri Büroları Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır. Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır. Sigortalının mahkemeye katılması durumunda günlük masrafları karşılanmaktadır.

Sigorta Acenteleri/Brokerleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigorta Acenteleri/Brokerleri Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır. Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır.

Sigorta Acenteleri/Brokerleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigorta Acenteleri/Brokerleri Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır. Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır.

İnsan Kaynakları Mesleki Sorumluluk Sigortası

İnsan Kaynakları Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır. Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır.

İnsan Kaynakları Mesleki Sorumluluk Sigortası

İnsan Kaynakları Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır. Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır.

Destek Hizmetleri/Çağrı Merkezleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Destek Hizmetleri/Çağrı Merkezleri Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır.

Destek Hizmetleri/Çağrı Merkezleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Destek Hizmetleri/Çağrı Merkezleri Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır.

Ekspertiz Hizmetleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Ekspertiz Hizmetleri Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır.

Ekspertiz Hizmetleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Ekspertiz Hizmetleri Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alınmaktadır.

İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara