İş Yeri Sigortaları

İş Yeri Paket Sigortası

İş Yeri Paket Sigortası ile iş yerleri ve iş yerlerindeki muhteviyatı teminat altına almak adına yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı teminat sağlanır. Bu sigorta ile iş yerindeki mallar, iş yeri dekorasyonu, demirbaşlar, makineler ve elektronik cihazlar güvence altına alınabilmektedir.Genel sigorta teminatlarının yanında dahili su, kara, deniz, hava taşıtları çarpması, duman, kar ağırlığı, yer kayması gibi ek teminatlar da sağlanabilmektedir. Bu sigortada ayrıca sadece seçilecek teminatlar üzerinden de poliçe düzenlenebilmektedir.

İş Yeri Paket Sigortası

İş Yeri Paket Sigortası ile iş yerleri ve iş yerlerindeki muhteviyatı teminat altına almak adına yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı teminat sağlanır. Bu sigorta ile iş yerindeki mallar, iş yeri dekorasyonu, demirbaşlar, makineler ve elektronik cihazlar güvence altına alınabilmektedir.Genel sigorta teminatlarının yanında dahili su, kara, deniz, hava taşıtları çarpması, duman, kar ağırlığı, yer kayması gibi ek teminatlar da sağlanabilmektedir. Bu sigortada ayrıca sadece seçilecek teminatlar üzerinden de poliçe düzenlenebilmektedir.

Kobi Paket Sigortası

Sektörel poliçelere ait teminatları tek bir ürün içerisinde hizmetinize sunan, faaliyet grupları özelinde belirlenen ürün içerikleri ile ihtiyaçlarınızı maksimum derecede karşılayacak paket bir poliçedir. Binalar, emtialar, makineler, demirbaşlar, dekorasyonlar, yazar kasa ve kasalar teminat konusu olabilmektedir. Genel teminatlar dışında kasa hırsızlık, deprem, makine kırılması, elektronik cihaz, işveren mali sorumluluk, emniyeti suistimal, ferdi kaza, üçüncü şahıs mali sorumluluk, taşınan para, deniz taşıtları çarpması gibi ek teminatları da bulunmaktadır.

Kobi Paket Sigortası

Sektörel poliçelere ait teminatları tek bir ürün içerisinde hizmetinize sunan, faaliyet grupları özelinde belirlenen ürün içerikleri ile ihtiyaçlarınızı maksimum derecede karşılayacak paket bir poliçedir. Binalar, emtialar, makineler, demirbaşlar, dekorasyonlar, yazar kasa ve kasalar teminat konusu olabilmektedir. Genel teminatlar dışında kasa hırsızlık, deprem, makine kırılması, elektronik cihaz, işveren mali sorumluluk, emniyeti suistimal, ferdi kaza, üçüncü şahıs mali sorumluluk, taşınan para, deniz taşıtları çarpması gibi ek teminatları da bulunmaktadır.

Depo Sigortası

Bu sigorta ile sigortalının, poliçede adresi belirtilen kapalı alana sahip depo veya depolarının sınırları içerisinde gerçekleştireceği sadece depolama faaliyetlerinden dolayı, bir sözleşmeye bağlı olarak depolama amacı ile emaneten sigortalının kontrolüne ve sorumluluğuna bırakılan üçüncü şahıslara ait emtianın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek kazalar sonucu söz konusu emtiaya fiziksel olarak verilebilecek hasarlarla ilgili üçüncü şahıslara karşı yasal sorumlulukları teminat altına alınmaktadır.

Depo Sigortası

Bu sigorta ile sigortalının, poliçede adresi belirtilen kapalı alana sahip depo veya depolarının sınırları içerisinde gerçekleştireceği sadece depolama faaliyetlerinden dolayı, bir sözleşmeye bağlı olarak depolama amacı ile emaneten sigortalının kontrolüne ve sorumluluğuna bırakılan üçüncü şahıslara ait emtianın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek kazalar sonucu söz konusu emtiaya fiziksel olarak verilebilecek hasarlarla ilgili üçüncü şahıslara karşı yasal sorumlulukları teminat altına alınmaktadır.

Fabrika Sigortası

Fabrika Sigortası, büyük çaplı işletmelerin, üretim evlerinin ve atölyelerin sigortalanmasını ifade etmekte ve İşyeri Sigortası ile benzer teminatları içermektedir. Fabrikalar, imalathaneler, depo ve atölyeler, ambarlar ve ardiyeler Fabrika Sigortası kapsamında bulunan işletmelerdir ve yangın, infilak, deprem, taşıt çarpmalarından doğan zararlar, hırsızlık, iş durması, grev ve lokavt gibi durumlarda yaşanan kargaşadan doğan zararlara karşı teminat altına alınmakta ve sigortalı bu teminatlara isteği doğrultusunda teminat ekletebilmektedir.

Fabrika Sigortası

Fabrika Sigortası, büyük çaplı işletmelerin, üretim evlerinin ve atölyelerin sigortalanmasını ifade etmekte ve İşyeri Sigortası ile benzer teminatları içermektedir. Fabrikalar, imalathaneler, depo ve atölyeler, ambarlar ve ardiyeler Fabrika Sigortası kapsamında bulunan işletmelerdir ve yangın, infilak, deprem, taşıt çarpmalarından doğan zararlar, hırsızlık, iş durması, grev ve lokavt gibi durumlarda yaşanan kargaşadan doğan zararlara karşı teminat altına alınmakta ve sigortalı bu teminatlara isteği doğrultusunda teminat ekletebilmektedir.

Eczane Paket Sigortası

Sağlık bakanlığınca çalışma ruhsatı verilmiş olarak faaliyet gösteren tüm eczane sahipleri Eczane Paket Sigortası’dan yararlanabilir. Bu sigorta ile bina, bina dışındaki garaj, kömürlük su deposu gibi eklentilerden, bina içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, bina içinde bulunan her türlü demirbaş, dekorasyon malzemesi, elektronik cihazlar, ekipman, satış için bulundurulan ilaç ve diğer mallarla ilgili kurumdan tahsis için reçete ekinde biriktirilen kupürler, kasadaki her türlü nakit, kıymetli evrak ve yeşil/kırmızı reçete ilaçları güvence altına alınmaktadır.

Eczane Paket Sigortası

Sağlık bakanlığınca çalışma ruhsatı verilmiş olarak faaliyet gösteren tüm eczane sahipleri Eczane Paket Sigortası’dan yararlanabilir. Bu sigorta ile bina, bina dışındaki garaj, kömürlük su deposu gibi eklentilerden, bina içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, bina içinde bulunan her türlü demirbaş, dekorasyon malzemesi, elektronik cihazlar, ekipman, satış için bulundurulan ilaç ve diğer mallarla ilgili kurumdan tahsis için reçete ekinde biriktirilen kupürler, kasadaki her türlü nakit, kıymetli evrak ve yeşil/kırmızı reçete ilaçları güvence altına alınmaktadır.

Eğitim Kurumları Paket Sigortası

Eğitim Kurumları Paket Sigorta Poliçesi ile okul, kreş, yuva, dershane gibi eğitim kurumlarının tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınabilmektedir. Yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, dahili su, sprinkler sızıntısı,izolasyon yetersizliği, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, iş durmas, alternatif işyeri değişikliği masrafları, kira kaybı, hukuksal koruma gibi teminatları barındırmaktadır.

Eğitim Kurumları Paket Sigortası

Eğitim Kurumları Paket Sigorta Poliçesi ile okul, kreş, yuva, dershane gibi eğitim kurumlarının tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınabilmektedir. Yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, dahili su, sprinkler sızıntısı,izolasyon yetersizliği, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, iş durmas, alternatif işyeri değişikliği masrafları, kira kaybı, hukuksal koruma gibi teminatları barındırmaktadır.

Noter Paket Sigortası

Noterlerin günümüz ihtiyaçlarına ve mesleki çalışma koşullarına göre özel olarak tasarlanan Noter Paket Poliçesi yangından depreme, üçüncü şahıs sorumluluktan ferdi kazaya kadar çok geniş teminatlar içermektedir. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, dahili su, sprinkler sızıntısı,izolasyon yetersizliği, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, iş durmas, alternatif işyeri değişikliği masrafları, kira kaybı, hukuksal koruma gibi teminatları barındırmaktadır.

Noter Paket Sigortası

Noterlerin günümüz ihtiyaçlarına ve mesleki çalışma koşullarına göre özel olarak tasarlanan Noter Paket Poliçesi yangından depreme, üçüncü şahıs sorumluluktan ferdi kazaya kadar çok geniş teminatlar içermektedir. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, dahili su, sprinkler sızıntısı,izolasyon yetersizliği, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, iş durmas, alternatif işyeri değişikliği masrafları, kira kaybı, hukuksal koruma gibi teminatları barındırmaktadır.

Otel Paket Sigortası

Otel Paket Sigortası, otel binası ve demirbaşlarının uğrayacağı zararları, satın alınan teminatlar dahilindeki risklere karşı sigorta eder. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, dahili su, sprinkler sızıntısı,izolasyon yetersizliği, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, iş durmas, alternatif işyeri değişikliği masrafları, kira kaybı, hukuksal koruma gibi teminatları barındırmaktadır.

Otel Paket Sigortası

Otel Paket Sigortası, otel binası ve demirbaşlarının uğrayacağı zararları, satın alınan teminatlar dahilindeki risklere karşı sigorta eder. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, dahili su, sprinkler sızıntısı,izolasyon yetersizliği, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, iş durmas, alternatif işyeri değişikliği masrafları, kira kaybı, hukuksal koruma gibi teminatları barındırmaktadır.

Plaza Paket Sigortası

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır. Bu poliçe ile oto plazaları, oto galerileri ve servis istasyonları teminat altına alınabilmektedir. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, dahili su, sprinkler sızıntısı,izolasyon yetersizliği, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma gibi teminatları barındırmaktadır.

Plaza Paket Sigortası

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır. Bu poliçe ile oto plazaları, oto galerileri ve servis istasyonları teminat altına alınabilmektedir. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, dahili su, sprinkler sızıntısı,izolasyon yetersizliği, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma gibi teminatları barındırmaktadır.

Market Paket Sigortası

Market sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınabilmektedir. Bakkal, market, süpermarket, büyük mağaza, hipermarket, grosmarket, et, balık ve tavuk ürünleri satış yerleri bu sigorta ile teminat altına alınabilmektedir. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, izolasyon yetersizliği, kara - hava - deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma gibi teminatları barındırmaktadır.

Market Paket Sigortası

Market sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınabilmektedir. Bakkal, market, süpermarket, büyük mağaza, hipermarket, grosmarket, et, balık ve tavuk ürünleri satış yerleri bu sigorta ile teminat altına alınabilmektedir. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, izolasyon yetersizliği, kara - hava - deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma gibi teminatları barındırmaktadır.

Güzellik Merkezi Paket Sigortası

Bu poliçe ile güzellik merkezlerinin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçede toplanmıştır. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, izolasyon yetersizliği, kara - hava - deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma, ferdi kaza, fiziki zararlar, üçüncü şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, elektronik cihaz, makine kırılması, cam ve reklam panosu kırılması, emniyeti suistimal gibi teminatları barındırmaktadır.

Güzellik Merkezi Paket Sigortası

Bu poliçe ile güzellik merkezlerinin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçede toplanmıştır. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, izolasyon yetersizliği, kara - hava - deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma, ferdi kaza, fiziki zararlar, üçüncü şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, elektronik cihaz, makine kırılması, cam ve reklam panosu kırılması, emniyeti suistimal gibi teminatları barındırmaktadır.

AVM Paket Sigortası

Alışveriş merkezleri için özel olarak geliştirilen bu sigorta ürünüyle birçok güvence aynı anda sunulmaktadır. Geniş kapsamlı asistans hizmetleri de sunulmaktadır. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, izolasyon yetersizliği, kara - hava - deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma, ferdi kaza, fiziki zararlar, üçüncü şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, elektronik cihaz, makine kırılması, cam ve reklam panosu kırılması, emniyeti suistimal gibi teminatları barındırmaktadır.

AVM Paket Sigortası

Alışveriş merkezleri için özel olarak geliştirilen bu sigorta ürünüyle birçok güvence aynı anda sunulmaktadır. Geniş kapsamlı asistans hizmetleri de sunulmaktadır. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, izolasyon yetersizliği, kara - hava - deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma, ferdi kaza, fiziki zararlar, üçüncü şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, elektronik cihaz, makine kırılması, cam ve reklam panosu kırılması, emniyeti suistimal gibi teminatları barındırmaktadır.

Restaurant – Cafe Paket Sigortası

Bu sigorta ürünüyle kafe ve restoran sektöründe hizmet sunan KOBİ ve esnafların müşteriler, çalışanlar, makineler, elektronik cihazlar ve hatta işletme kârlarını teminat altına alabilmesi sağlanmaktadır. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, izolasyon yetersizliği, kara - hava - deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma, ferdi kaza, fiziki zararlar, cam ve reklam panosu kırılması, emniyeti suistimal gibi teminatları barındırmaktadır.

Restaurant – Cafe Paket Sigortası

Bu sigorta ürünüyle kafe ve restoran sektöründe hizmet sunan KOBİ ve esnafların müşteriler, çalışanlar, makineler, elektronik cihazlar ve hatta işletme kârlarını teminat altına alabilmesi sağlanmaktadır. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, izolasyon yetersizliği, kara - hava - deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma, ferdi kaza, fiziki zararlar, cam ve reklam panosu kırılması, emniyeti suistimal gibi teminatları barındırmaktadır.

Akaryakıt Servis İstasyonları Paket Sigortası

Sahip oldukları yoğun sirkülasyon sebebi ile birçok farklı riski aynı anda barındıran akaryatı istasyonları, bu potansiyel risklere karşı korumak için özel olarak geliştirilen bu sigorta ürününden faydalanabilmektedir. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, izolasyon yetersizliği, kara - hava - deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma, ferdi kaza, fiziki zararlar, cam ve reklam panosu kırılması gibi teminatları barındırmaktadır.

Akaryakıt Servis İstasyonları Paket Sigortası

Sahip oldukları yoğun sirkülasyon sebebi ile birçok farklı riski aynı anda barındıran akaryatı istasyonları, bu potansiyel risklere karşı korumak için özel olarak geliştirilen bu sigorta ürününden faydalanabilmektedir. Bu sigorta yangın, yıldırım, infilak, yer kayması, yer kayması ek teminatı-civar kazılar, deprem ve yanardağ püskürmesi, enkaz kaldırma masrafları, fırtına, duman, kar ağırlığı, sel, su baskını, izolasyon yetersizliği, kara - hava - deniz taşıtları çarpması, iş durması, hukuksal koruma, ferdi kaza, fiziki zararlar, cam ve reklam panosu kırılması gibi teminatları barındırmaktadır.

Ticari Siber Güvenlik Sigortası

Bu poliçeyle sigortalıların bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, idari para cezaları, siber fidye hasarlar ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçedeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır. “Veri Koruma Hasarı” teminatı kapsamında sigortalıların bilgisayar programları ve müşteri bilgileri de dahil olmak üzere veri varlığının bir siber güvenlik riski nedeniyle yok olması veya zarar görmesi sonucu oluşacak zararları, poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınmaktadır.

Ticari Siber Güvenlik Sigortası

Bu poliçeyle sigortalıların bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, idari para cezaları, siber fidye hasarlar ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçedeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır. “Veri Koruma Hasarı” teminatı kapsamında sigortalıların bilgisayar programları ve müşteri bilgileri de dahil olmak üzere veri varlığının bir siber güvenlik riski nedeniyle yok olması veya zarar görmesi sonucu oluşacak zararları, poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınmaktadır.

İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara