Havacılık Sigortaları

Hava Taşıtları Tekne (Gövde) Sigortası

Uçak Gövde Sigortası ile işletme sahibi, kiracı veya bir şekilde hava taşıtını elinde bulunduran kişiler, uçaklarda oluşabilecek aksaklıkların kısa sürede çözümlenmesi için teminat sağlar. Uçak ve helikopter gövdelerinde bulunan motor, diğer uçuş aksamı ve ekipman, yedek parçalar, üçüncü şahıs ferdi kaza, bagaj, işletmecinin faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin göreceği zararlar, hava aracındaki yolcuların yaralanma, sakatlanma ve ölümü, uçak ile taşınan bagaj, kargo ve postalar, uçak kaçırma, terör eylemi veya politik sebeplerle ortaya çıkan zararlar, Güvence altına alınmaktadır.

Hava Taşıtları Tekne (Gövde) Sigortası

Uçak Gövde Sigortası ile işletme sahibi, kiracı veya bir şekilde hava taşıtını elinde bulunduran kişiler, uçaklarda oluşabilecek aksaklıkların kısa sürede çözümlenmesi için teminat sağlar. Uçak ve helikopter gövdelerinde bulunan motor, diğer uçuş aksamı ve ekipman, yedek parçalar, üçüncü şahıs ferdi kaza, bagaj, işletmecinin faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin göreceği zararlar, hava aracındaki yolcuların yaralanma, sakatlanma ve ölümü, uçak ile taşınan bagaj, kargo ve postalar, uçak kaçırma, terör eylemi veya politik sebeplerle ortaya çıkan zararlar, Güvence altına alınmaktadır.

Hava Taşıtları Savaş, Terörizm Sigortası

Terör, kaçırılma ve savaş ortamında uçakların sigortasının gövde teminatı kapsamında olmamakta, bu riskler gövde savaş sigortası kapsamında değerlendirilerek tazmin edilmektedir. Bu sigorta ile terör & sabotaj eylemleri neticesinde ortaya çıkacak riskler, uçak kaçırma, gasp kaynaklı riskler ve politik sebepler sonucu oluşan riskler teminat altındadır. Bu sigortada uçuş yapılan ülkeler ve global güvenliği tehdit eden güncel gelişmeler, uçağın mülkiyeti, uçuş yapılan havalimanlarında yerde kalış ve gece konaklama süreleri ile uçuş yapılan havalimanlarındaki güvenlik önlemleri önemli risk bilgileridir.

Hava Taşıtları Savaş, Terörizm Sigortası

Terör, kaçırılma ve savaş ortamında uçakların sigortasının gövde teminatı kapsamında olmamakta, bu riskler gövde savaş sigortası kapsamında değerlendirilerek tazmin edilmektedir. Bu sigorta ile terör & sabotaj eylemleri neticesinde ortaya çıkacak riskler, uçak kaçırma, gasp kaynaklı riskler ve politik sebepler sonucu oluşan riskler teminat altındadır. Bu sigortada uçuş yapılan ülkeler ve global güvenliği tehdit eden güncel gelişmeler, uçağın mülkiyeti, uçuş yapılan havalimanlarında yerde kalış ve gece konaklama süreleri ile uçuş yapılan havalimanlarındaki güvenlik önlemleri önemli risk bilgileridir.

Hava Taşıtları Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile üçüncü şahıslar tarafından sigortalı aleyhine ileri sürülebilecek ölüm, bedensel yaralanma, fiziki zarar gibi hava aracının sahipliğinden, operasyonundan ya da kullanımından kaynaklanan tazminat talepleri teminat altındadır. Bu teminatlar arasında uçağın veya ondan düşen herhangi bir kişinin veya nesnenin sebep olduğu kazalar, uçakta biletli olarak uçuş yapan yolcuların herhangi bir kaza yüzünden uğrayacakları ölümlü ya da ölümsüz bedensel zararlar ve uçak ile taşınmak üzere teslim aldığı mallar üzerindeki yasal sorumluluk sayılabilir. Bu sigortada uçağın azami kalkış ağırlığı ve yolcu kapasitesi önemli risk bilgileridir.

Hava Taşıtları Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile üçüncü şahıslar tarafından sigortalı aleyhine ileri sürülebilecek ölüm, bedensel yaralanma, fiziki zarar gibi hava aracının sahipliğinden, operasyonundan ya da kullanımından kaynaklanan tazminat talepleri teminat altındadır. Bu teminatlar arasında uçağın veya ondan düşen herhangi bir kişinin veya nesnenin sebep olduğu kazalar, uçakta biletli olarak uçuş yapan yolcuların herhangi bir kaza yüzünden uğrayacakları ölümlü ya da ölümsüz bedensel zararlar ve uçak ile taşınmak üzere teslim aldığı mallar üzerindeki yasal sorumluluk sayılabilir. Bu sigortada uçağın azami kalkış ağırlığı ve yolcu kapasitesi önemli risk bilgileridir.

Yolcu Sorumluluk Sigortası

Yolcu ve Bagaj Sorumluluk Sigortası, havayolu araçları ile biletli olarak seyahat etmekte olan kişilerin kaza halinde yaralanma, sakatlanma, ölüm gibi teminatları yanında bagajlarının kaybolması veya zarar görmesi halinde vaki tazminat taleplerinin ödenmesi için yaptırılan bir sigortadır. Bu sigorta, yolculuk esnasında ortaya çıkacak kaza, düşme, infilak etme, piste çakılma, pistten çıkma, zorunlu suya iniş, türbülans gibi hallerde yolcuların yaralanması, geçici veya daimi olarak sakatlanması veya ölmesi durumunda kendilerine ya da yakınlarına maddi ve manevi zararları için ödenecek tazminatın düzenlendiği poliçelerdir.

Yolcu Sorumluluk Sigortası

Yolcu ve Bagaj Sorumluluk Sigortası, havayolu araçları ile biletli olarak seyahat etmekte olan kişilerin kaza halinde yaralanma, sakatlanma, ölüm gibi teminatları yanında bagajlarının kaybolması veya zarar görmesi halinde vaki tazminat taleplerinin ödenmesi için yaptırılan bir sigortadır. Bu sigorta, yolculuk esnasında ortaya çıkacak kaza, düşme, infilak etme, piste çakılma, pistten çıkma, zorunlu suya iniş, türbülans gibi hallerde yolcuların yaralanması, geçici veya daimi olarak sakatlanması veya ölmesi durumunda kendilerine ya da yakınlarına maddi ve manevi zararları için ödenecek tazminatın düzenlendiği poliçelerdir.

Yük ve Posta Sorumluluk Sigortası

Yük ve posta sorumluluk sigortası, hava nakil araçları tarafından taşınan mali değerlerin uğrayacağı hasarların karşılanması için yapılan sigortalardır. Sigorta sadece eşyalar ve mali değeri olan yükler için yapılabilir. Havayolu ile yolcu taşımacılığı bu sigorta kapsamında değildir. Taşınmak üzere alınan malların göreceği hasarlar sadece alıcı veya satıcının değil, havayolu taşıma firmasının da sorumluluğunu doğurur. Taşınan değerlerin uçağa yüklenmesi anından itibaren görebileceği her türlü hasara karşı yapılarak taşınan emtianın alıcısı ve göndericisi mali zararlara karşı koruma altına alınmış olur.

Yük ve Posta Sorumluluk Sigortası

Yük ve posta sorumluluk sigortası, hava nakil araçları tarafından taşınan mali değerlerin uğrayacağı hasarların karşılanması için yapılan sigortalardır. Sigorta sadece eşyalar ve mali değeri olan yükler için yapılabilir. Havayolu ile yolcu taşımacılığı bu sigorta kapsamında değildir. Taşınmak üzere alınan malların göreceği hasarlar sadece alıcı veya satıcının değil, havayolu taşıma firmasının da sorumluluğunu doğurur. Taşınan değerlerin uçağa yüklenmesi anından itibaren görebileceği her türlü hasara karşı yapılarak taşınan emtianın alıcısı ve göndericisi mali zararlara karşı koruma altına alınmış olur.

Pilotlar için Lisans Kaybı Sigortası

Hastalık veya çeşitli kazalar sebebiyle uçuş faaliyetlerine devam edemeyen pilotların önemli oranda gelir kaybına uğramaları söz konusu olabilir. Havacılık sigortaları arasında önemli bir yeri olan pilotlar için Lisans Kayıp Sigortası ,bu gibi iş göremezlik durumlarında devreye girerek pilotların uğrayabilecekleri zararları en aza indirebilmektedir. Pilotların bedensel yaralanma & hastalık sebebiyle sürekli lisans kullanamama, bedensel yaralanma & hastalık sebebiyle geçici olarak lisans kullanamama riskleriyle aylık kazanç kayıpları poliçe limitleri ve şartlarınca teminat altındadır.

Pilotlar için Lisans Kaybı Sigortası

Hastalık veya çeşitli kazalar sebebiyle uçuş faaliyetlerine devam edemeyen pilotların önemli oranda gelir kaybına uğramaları söz konusu olabilir. Havacılık sigortaları arasında önemli bir yeri olan pilotlar için Lisans Kayıp Sigortası ,bu gibi iş göremezlik durumlarında devreye girerek pilotların uğrayabilecekleri zararları en aza indirebilmektedir. Pilotların bedensel yaralanma & hastalık sebebiyle sürekli lisans kullanamama, bedensel yaralanma & hastalık sebebiyle geçici olarak lisans kullanamama riskleriyle aylık kazanç kayıpları poliçe limitleri ve şartlarınca teminat altındadır.

Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortası

Havalimanı sahip ve işleticileri, ister devlet, ister yerel veya özel idareler olsun, havalimanının işletilmesinden doğan, uçakların, uçak yolcularının ve üçüncü kişilerin bedensel ve parasal zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu sigorta ile sigortalı ile yanında çalışanların havalimanında görev yapmaları sırasında ve kontrol kulesinden yanlış veya şaşırtıcı talimat vermelerinden doğan zararlar, havalimanında teslim alınan uçaklar ile donanımına gelebilecek parasal zararlar, uçaklara yapılan çeşitli servislerden doğabilecek bedensel ve parasal zararlar teminat altına alınmaktadır.

Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortası

Havalimanı sahip ve işleticileri, ister devlet, ister yerel veya özel idareler olsun, havalimanının işletilmesinden doğan, uçakların, uçak yolcularının ve üçüncü kişilerin bedensel ve parasal zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu sigorta ile sigortalı ile yanında çalışanların havalimanında görev yapmaları sırasında ve kontrol kulesinden yanlış veya şaşırtıcı talimat vermelerinden doğan zararlar, havalimanında teslim alınan uçaklar ile donanımına gelebilecek parasal zararlar, uçaklara yapılan çeşitli servislerden doğabilecek bedensel ve parasal zararlar teminat altına alınmaktadır.

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortası uçak yolcuları ve uçuş ekibinin bir kaza nedeniyle, ölüm-sürekli tam sakatlık-tedavi giderleri gibi bedensel zararlarını teminat altına almaktadır. Poliçe ile verilen teminatlar dışında poliçede istisna edilen bölgelere yapılacak uçuşlar, terör, uçak kaçırmayla ilgili sorumluluk riskleri ve yedek parça teminatı gibi birçok ek teminat -sigortacının söz konusu olan teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- vermeyi kabul etmesi halinde ek prim ödemek şartıyla, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortası uçak yolcuları ve uçuş ekibinin bir kaza nedeniyle, ölüm-sürekli tam sakatlık-tedavi giderleri gibi bedensel zararlarını teminat altına almaktadır. Poliçe ile verilen teminatlar dışında poliçede istisna edilen bölgelere yapılacak uçuşlar, terör, uçak kaçırmayla ilgili sorumluluk riskleri ve yedek parça teminatı gibi birçok ek teminat -sigortacının söz konusu olan teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- vermeyi kabul etmesi halinde ek prim ödemek şartıyla, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.

İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara