Devlet Destekli Tarım Sigortaları

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan parsellerde ürünlere vereceği zararlar ile bağ ve meyve bahçelerinde risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen Dolu Ağı ve Örtü Sistemlerine (örtü, direkler) vereceği zararları karşılar. Don teminatı hariç olmak üzere diğer teminatlar için çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Don teminatında ise, don priminin 2/3'ü (%66'sı) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan parsellerde ürünlere vereceği zararlar ile bağ ve meyve bahçelerinde risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen Dolu Ağı ve Örtü Sistemlerine (örtü, direkler) vereceği zararları karşılar. Don teminatı hariç olmak üzere diğer teminatlar için çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Don teminatında ise, don priminin 2/3'ü (%66'sı) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Devlet Destekli Sera Sigortası

Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar. Dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması, kapsamında olup, fırtına ve hortum, heyelan, sel-su baskını, kar ve dolu ağırlığı teminat riski de teminat kapsamına alınabilmektedir. Devletin %50 prim desteğinden faydalana bilinmesi için, seranın ve içindeki ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırılması ve her sene güncellenmesi zorunludur.

Devlet Destekli Sera Sigortası

Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar. Dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması, kapsamında olup, fırtına ve hortum, heyelan, sel-su baskını, kar ve dolu ağırlığı teminat riski de teminat kapsamına alınabilmektedir. Devletin %50 prim desteğinden faydalana bilinmesi için, seranın ve içindeki ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırılması ve her sene güncellenmesi zorunludur.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Veteriner Bilgi Sistemine (HAYBİS’e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50' si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Süt sığırları, besi sığırları (erkek), mandalar sigorta kapsamındadır. Sigortalı büyükbaş hayvanlarda; her türlü kaza, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yem'e bağlı zehirlenmeler, er türlü doğal afetler ve güneş çarpması gibi teminatlar sağlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak Tarsim Teknik şartları sağlanıyorsa şap, hırsızlık ve terör teminatları verilebilmektedir.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Veteriner Bilgi Sistemine (HAYBİS’e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50' si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Süt sığırları, besi sığırları (erkek), mandalar sigorta kapsamındadır. Sigortalı büyükbaş hayvanlarda; her türlü kaza, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yem'e bağlı zehirlenmeler, er türlü doğal afetler ve güneş çarpması gibi teminatlar sağlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak Tarsim Teknik şartları sağlanıyorsa şap, hırsızlık ve terör teminatları verilebilmektedir.

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Veteriner Bilgi Sistemine (HAYBİS’e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50' si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; koyun ve keçiler ile koç ve tekeler; 30. günden itibaren, 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil), sigorta edilebilir. Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler gibi teminatları bulunmaktadır.

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Veteriner Bilgi Sistemine (HAYBİS’e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50' si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; koyun ve keçiler ile koç ve tekeler; 30. günden itibaren, 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil), sigorta edilebilir. Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler gibi teminatları bulunmaktadır.

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası

Bu sigorta ile, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu sigorta ile kümes hayvanlarında; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, her türlü kaza ve zehirlenmeler gibi teminatlar sağlanır. Geniş kapsamlı tarife için Bio-Güvenlik önlemleri ve hijyen kurallarının sağlanmış olması gereklidir.

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası

Bu sigorta ile, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu sigorta ile kümes hayvanlarında; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, her türlü kaza ve zehirlenmeler gibi teminatlar sağlanır. Geniş kapsamlı tarife için Bio-Güvenlik önlemleri ve hijyen kurallarının sağlanmış olması gereklidir.

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Bu sigorta ile, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir.Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Deniz, Göl Çiftlikleri (Çipura, Levrek, Alabalık-Kafeste Üretim), Kara Çiftlikleri (Alabalık-Havuzda Üretim), Deniz Çiftlikleri (Sinarit, Sargoz, Kırmızı bantlı mercan, Sargoz, Sivriburun karagöz, Minakop, Antenli mercan, Mandagöz mercan, Litrini mercan, Trança) kapsam dahilindedir.

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Bu sigorta ile, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir.Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Deniz, Göl Çiftlikleri (Çipura, Levrek, Alabalık-Kafeste Üretim), Kara Çiftlikleri (Alabalık-Havuzda Üretim), Deniz Çiftlikleri (Sinarit, Sargoz, Kırmızı bantlı mercan, Sargoz, Sivriburun karagöz, Minakop, Antenli mercan, Mandagöz mercan, Litrini mercan, Trança) kapsam dahilindedir.

Devlet Destekli Arıcılık Sigortası

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamına alınmaktadır. Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Arılı kovan sigorta bedeline; kovan, arı kolonisi ve bal, Tarsim tarife ve talimatların ikinci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlar nispetinde dâhildir. Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; en az 30 adet kovan olması ve kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması şartı aranmaktadır. Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir.

Devlet Destekli Arıcılık Sigortası

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamına alınmaktadır. Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Arılı kovan sigorta bedeline; kovan, arı kolonisi ve bal, Tarsim tarife ve talimatların ikinci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlar nispetinde dâhildir. Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; en az 30 adet kovan olması ve kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması şartı aranmaktadır. Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir.

İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara