02/26/2024

Depocu Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Depocu sorumluluk sigortası, depo sahiplerinin veya işletmecilerinin, depolama faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara ait mallara yönelik yasal sorumluluklarını korumak için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, depo […]
02/12/2024

Otel Paket Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Otel Paket Sigortası, otel işletmecilerinin karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı kapsamlı bir koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, otel binası ve demirbaşları üzerinde oluşabilecek zararları çeşitli […]
01/29/2024

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tarım, ülkemiz ekonomisi için hayati bir sektördür ve çiftçilerimizin karşılaştığı doğal afetlere karşı korunmaları büyük önem taşır. Bu bağlamda, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12. maddesi […]
01/15/2024

Sigorta Dünyasında Yeni Dönem: DASK Tarife ve Talimatlarında Değişiklik

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla, DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) Tarife ve Talimatlarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu güncellemelerle birlikte, sigorta alanında bir dönüşüm başladı. Özellikle 1.1.2024 […]
01/01/2024

Flotan Poliçe Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Flotan poliçeleri, genellikle dış ticaretin karmaşıklığı ve belirsizlikleri göz önüne alınarak tasarlanan özel sigorta çözümleridir. Bu poliçeler, nakliyat süreçlerinde ortaya çıkabilecek belirsizlikleri ve riskleri azaltmaya yönelik […]
12/18/2023

Akreditif Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Akreditif Nedir? Alıcı ve satıcının birbirini tanımadığı, karşılıklı ilk kez ticaret yaptığı durumlarda tercih edilen bir ödeme yöntemi olan akreditif, tarafların birbirlerine olan yükümlülüklerini bankalar aracılığı […]
12/04/2023

Hususi Avarya Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Deniz hukukunda ve sigortası uygulamalarında sıkça kullanılan “avarya” terimi, gemide ya da yükte meydana gelen hasar ile ilişkilendirilir. Sigortacılık açısından farklı tarafların çıkarları her zaman örtüşmediğinden, […]
11/20/2023

Eksedan Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Eksedan Nedir? Reasürans işlemleri, sigorta şirketlerinin düzenledikleri poliçeler nedeni ile üstlendikleri riskleri bir başka sigorta şirketine sigortalattırmasıdır. Üzerlerinde taşıdıkları risklerin bir kısmını reasürans işlemleri sayesinde reasürörlere […]
11/06/2023

Sigortacılıkta Navlun Nedir?

Navlun sigortası, nakliye sırasında müşterilerin mallarında meydana gelen hasar ve kayıplar için nakliye şirketinin sorumluluğunu kapsar. Bu sigorta, nakliye şirketinin ihmalinden kaynaklanan hasar veya kayıpları kapsar […]