BES / Hayat Sigortaları

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi emeklilik dönemi için birikim yapılması amacıyla kurgulanmış bir sistemdir. Çalışma hayatı boyunca yapılacak düzenli katkılar ile emeklilik döneminde mevcut yaşam standartları devam ettirebilinir. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırılan katkı payları uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonlarında değerlenir. Yeni dönemde devlet katkısı ile sistemin avantajları artırılmıştır. Devlet katkısı sayesinde yatırılan her katkı payının %25’ini devlet hesaba yatırmaktadır. Üstelik bu avantajdan yararlanmak için gelir vergisi mükellefi olunmasına gerek yoktur.

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi emeklilik dönemi için birikim yapılması amacıyla kurgulanmış bir sistemdir. Çalışma hayatı boyunca yapılacak düzenli katkılar ile emeklilik döneminde mevcut yaşam standartları devam ettirebilinir. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırılan katkı payları uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonlarında değerlenir. Yeni dönemde devlet katkısı ile sistemin avantajları artırılmıştır. Devlet katkısı sayesinde yatırılan her katkı payının %25’ini devlet hesaba yatırmaktadır. Üstelik bu avantajdan yararlanmak için gelir vergisi mükellefi olunmasına gerek yoktur.

Prim İadeli Hayat Sigortası

Prim İadeli Hayat Sigortası, yaşam kaybı teminatı ve yaşam teminatı (süre sonunda prim iadesi) içerir. Sigorta süresi sonunda hayatta olunması ve bütün primlerin ödemiş olması halinde, ödenilen primler ABD dolarına endeksli olarak geri alınabilir. Sigorta süresi boyunca, olası bir yaşam kaybı durumunda belirlenen teminat ile sigortalı yakınları güvence altına alınabilir. İlk yıl primler ödendikten sonra ödemelere ara verme hakkı kullanılabilir. Bu durumda poliçe ara verme (tenzil) durumuna geçer. Sigorta ile korunmaya devam ederken sigortalı ödediği primlerin %40’a varan vergi avantajından yararlanabilir.

Prim İadeli Hayat Sigortası

Prim İadeli Hayat Sigortası, yaşam kaybı teminatı ve yaşam teminatı (süre sonunda prim iadesi) içerir. Sigorta süresi sonunda hayatta olunması ve bütün primlerin ödemiş olması halinde, ödenilen primler ABD dolarına endeksli olarak geri alınabilir. Sigorta süresi boyunca, olası bir yaşam kaybı durumunda belirlenen teminat ile sigortalı yakınları güvence altına alınabilir. İlk yıl primler ödendikten sonra ödemelere ara verme hakkı kullanılabilir. Bu durumda poliçe ara verme (tenzil) durumuna geçer. Sigorta ile korunmaya devam ederken sigortalı ödediği primlerin %40’a varan vergi avantajından yararlanabilir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Uzun Süreli Hayat Sigortası yaşam kaybı ya da kaza sonucu maluliyet durumlarında sigortalıya veya sevdiklerine maddi güvence sağlar. Sigorta süresi en az 4, en çok 20 yıl olabilir. Teminat tutarı tercihe göre her yıl sabit, artan ya da azalan şekilde belirlenebilir. Ödenmesi gereken sigorta primi, yaşa ve teminat tutarına göre hesaplanır. Ödenen primlerden ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i, yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Uzun Süreli Hayat Sigortası yaşam kaybı ya da kaza sonucu maluliyet durumlarında sigortalıya veya sevdiklerine maddi güvence sağlar. Sigorta süresi en az 4, en çok 20 yıl olabilir. Teminat tutarı tercihe göre her yıl sabit, artan ya da azalan şekilde belirlenebilir. Ödenmesi gereken sigorta primi, yaşa ve teminat tutarına göre hesaplanır. Ödenen primlerden ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i, yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Yıllık Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortası’yla sigorta süresi içinde kaza sonucu malul olunması halinde, öncelikle varsa bankaya olan kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçları kapatılır. Ardından geriye kalan tazminat tutarı sigortalıya ya da yaşam kaybı halinde hak sahiplerine ödenir. Sigorta süresi 1 yıldır. Tercih edilmesi durumunda, poliçe yıllık olarak yenilenir. Ödenen primlerden ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i, yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Yıllık Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortası’yla sigorta süresi içinde kaza sonucu malul olunması halinde, öncelikle varsa bankaya olan kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçları kapatılır. Ardından geriye kalan tazminat tutarı sigortalıya ya da yaşam kaybı halinde hak sahiplerine ödenir. Sigorta süresi 1 yıldır. Tercih edilmesi durumunda, poliçe yıllık olarak yenilenir. Ödenen primlerden ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i, yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Kredili Hayat Sigortası

Kredi Hayat Sigortası ile birlikte sigorta süresi içerisinde yaşam kaybı, hastalık sonucu veya kaza sonucu maluliyet durumunda kredi süre ve teminat limitlerine bağlı olarak kredi borcu ödenir, kredi borcu kapatıldıktan sonra varsa kalan tutar hak sahiplerine ödenir. Sigorta primi, kredi tutarına ve süresine göre hesaplanır. Ödenen primlerden ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i, yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Kredili Hayat Sigortası

Kredi Hayat Sigortası ile birlikte sigorta süresi içerisinde yaşam kaybı, hastalık sonucu veya kaza sonucu maluliyet durumunda kredi süre ve teminat limitlerine bağlı olarak kredi borcu ödenir, kredi borcu kapatıldıktan sonra varsa kalan tutar hak sahiplerine ödenir. Sigorta primi, kredi tutarına ve süresine göre hesaplanır. Ödenen primlerden ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i, yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Eğitim Sigortası

Eğitim Sigortası ile, sigortalının başına gelebilecek yaşam kaybı ya da tercihe göre kaza sonucu maluliyet durumunda, çocuğunun eğitimine devam edebilmesi için poliçede belirtilen tutar sigortalıya ya da yaşam kaybı halinde hak sahiplerine ödenir. Sigorta süresi, sigortanın başladığı yıldan itibaren kalan eğitim süresine göre belirlenir. En az 4, en çok 20 yıl olabilir. Çocuğun yıllık eğitim gideri ve eğitim süresi ne kadar olacaksa, teminat tutarı bunu kapsayacak şekilde oluşturulur. Teminat tutarı, çocuğun her yıl kalan eğitim süresi ile doğru orantılı olarak azalır.

Eğitim Sigortası

Eğitim Sigortası, ebeveynlerden birinin beklenmedik bir durum karşısında vefat etmesi ve sürekli sakat kalması halinde çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılayan bir sigortadır. Çocukların eğitimleri belirtilen yıla kadar güvence altına alınabilir.


İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara