Araç Sigortaları

Trafik Sigortası

Trafik sigortası yapılması zorunlu olan bir sigortadır. Trafik Sigortası olası bir trafik kazası durumunda, kusur oranına göre ve poliçeniz üzerinde gösterilen limitlere kadar karşı tarafın malına veya canına verilen zararı ödeyen bir sigortadır. Meydana gelen hasar neticesi teminatın, poliçe içerisinde verilen teminat limitlerinin üzerinde çıkması halinde kasko poliçenizde bulunan ihtiyari mali mesuliyet teminatı veya eğer varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçesi devreye girmekte ve poliçeniz üzerinde gösterilen limitlere kadar ödeme yapabilmektedir. Trafik sigortaları ancak satıştan dolayı iptal edilebilir.


Trafik Sigortası

 

Trafik sigortası yapılması zorunlu olan bir sigortadır. Trafik Sigortası olası bir trafik kazası durumunda, kusur oranına göre ve poliçeniz üzerinde gösterilen limitlere kadar karşı tarafın malına veya canına verilen zararı ödeyen bir sigortadır. Meydana gelen hasar neticesi teminatın, poliçe içerisinde verilen teminat limitlerinin üzerinde çıkması halinde kasko poliçenizde bulunan ihtiyari mali mesuliyet teminatı veya eğer varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçesi devreye girmekte ve poliçeniz üzerinde gösterilen limitlere kadar ödeme yapabilmektedir. Trafik sigortaları ancak satıştan dolayı iptal edilebilir.

 

Kasko Sigortası

Trafik poliçesinin aksine zorunlu olmayan bir sigortadır. Bu sigorta ile sigortalıya ait aracın irade dışı olarak uğrayacağı hasarların poliçe limitleri doğrultusunda karşılanması sağlanmaktadır. Poliçede belirtilen aracın standart donanımı olan her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile standardın dışında araca sonradan eklenmiş aksesuarlar poliçede belirtilmeleri şartıyla sigorta kapsamına girer. Ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek zararlar da bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak yurt dışı teminatı, radyo-teyp ve diğer ses sistemleri koruma teminatı, hasarsızlık koruma teminatı verilebilir.


Kasko Sigortası

 

Trafik poliçesinin aksine zorunlu olmayan bir sigortadır. Bu sigorta ile sigortalıya ait aracın irade dışı olarak uğrayacağı hasarların poliçe limitleri doğrultusunda karşılanması sağlanmaktadır. Poliçede belirtilen aracın standart donanımı olan her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile standardın dışında araca sonradan eklenmiş aksesuarlar poliçede belirtilmeleri şartıyla sigorta kapsamına girer. Ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek zararlar da bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak yurt dışı teminatı, radyo-teyp ve diğer ses sistemleri koruma teminatı, hasarsızlık koruma teminatı verilebilir.

 

Filo Kasko Sigortası

Çok sayıda araca sahip olan kuruluşlar filo kasko sigortası yaptırmaktadır. Bunun için sigorta şirketleri risk değerlendirmesi yaparlar ve en uygun filo kasko sigortası teklifini hazırlarlar. Filo kasko sigortaları genelde tam kasko sigortası şeklinde yapılmaktadır. Filodaki araçlar, şirketlerin faaliyet şekillerine göre farklı kişiler tarafından, farklı yoğunlukta süreler içerisinde kullanılabilir. Kaza yapma riski, çalınma ve bir şekilde zarar görme riski sebebiyle kaçınılmaz olarak bütün temel ve ilave güvenceleri barındıran tam kasko şekli tercih edilmektedir.

Filo Kasko Sigortası

 
Çok sayıda araca sahip olan kuruluşlar filo kasko sigortası yaptırmaktadır. Bunun için sigorta şirketleri risk değerlendirmesi yaparlar ve en uygun filo kasko sigortası teklifini hazırlarlar. Filo kasko sigortaları genelde tam kasko sigortası şeklinde yapılmaktadır. Filodaki araçlar, şirketlerin faaliyet şekillerine göre farklı kişiler tarafından, farklı yoğunlukta süreler içerisinde kullanılabilir. Kaza yapma riski, çalınma ve bir şekilde zarar görme riski sebebiyle kaçınılmaz olarak bütün temel ve ilave güvenceleri barındıran tam kasko şekli tercih edilmektedir.
 

Kiralık Araç Filo Kasko Sigortası

Hususi oto, kamyonet ve minibüs kullanım tarzlarında, kısa süreli ve uzun süreli operasyonel kiralama yapılan araçlar için poliçe tanzim edilen üründür. Poliçe ihtiyaç olan teminatlar doğrultusunda belirlenebilir. Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

Kiralık Araç Filo Kasko Sigortası

 
Hususi oto, kamyonet ve minibüs kullanım tarzlarında, kısa süreli ve uzun süreli operasyonel kiralama yapılan araçlar için poliçe tanzim edilen üründür. Poliçe ihtiyaç olan teminatlar doğrultusunda belirlenebilir. Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.
 

Motorsiklet Kasko Sigortası

Bu sigorta, motorsiklet tipi aracın hasar görmesi durumundaki zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Motorsiklet kaskosuyla, yangın, çalınma, doğal afet gibi risklerle birlikte hem seyir hem de park halinde iken karşılaşabilecek kaza risklerini de güvence altına alınır. Bunun yanı sıra kask, çantalar ve koruma kıyafetleri de teminat altına alınır. Kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık riskleriyle birlikte yurt dışı seyahatlerde de motorsiklet teminatlarla korunur. Ayrıca poliçede mini hasarlar sonucu hasarsızlık bozulmaz ve mini onarım teminatı kapsamında onarılır.

Motorsiklet Kasko Sigortası

 
Bu sigorta, motorsiklet tipi aracın hasar görmesi durumundaki zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Motorsiklet kaskosuyla, yangın, çalınma, doğal afet gibi risklerle birlikte hem seyir hem de park halinde iken karşılaşabilecek kaza risklerini de güvence altına alınır. Bunun yanı sıra kask, çantalar ve koruma kıyafetleri de teminat altına alınır. Kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık riskleriyle birlikte yurt dışı seyahatlerde de motorsiklet teminatlarla korunur. Ayrıca poliçede mini hasarlar sonucu hasarsızlık bozulmaz ve mini onarım teminatı kapsamında onarılır.
 

Pert Kasko Sigortası

Yaşanılan bir kaza durumu sonrasında aracın en az % 70’inin hasar görmüş olması ve onarım masraflarının sigorta değerine yakın olması, bahsi geçen aracı “pert araç” konumuna sokar. Pert Kasko Sigortası, kasko sigortasından farklı olarak daha önce pert işlemi görmüş ve onarımı gerçekleşmiş araçlara uygulanan bir sigortadır. Sigorta kapsamında daha önce pert olmuş araçlara, normal kasko ana teminat grubu altında belirtilen riskler sonucu aracın tam hasara uğraması veya çalınması durumuna karşı teminatlar sağlanmaktadır. Pert Kasko Sigortası, kasko sigortasına göre daha düşük prim seviyelerinde olabilir.

Pert Kasko Sigortası

 
Yaşanılan bir kaza durumu sonrasında aracın en az % 70’inin hasar görmüş olması ve onarım masraflarının sigorta değerine yakın olması, bahsi geçen aracı “pert araç” konumuna sokar. Pert Kasko Sigortası, kasko sigortasından farklı olarak daha önce pert işlemi görmüş ve onarımı gerçekleşmiş araçlara uygulanan bir sigortadır. Sigorta kapsamında daha önce pert olmuş araçlara, normal kasko ana teminat grubu altında belirtilen riskler sonucu aracın tam hasara uğraması veya çalınması durumuna karşı teminatlar sağlanmaktadır. Pert Kasko Sigortası, kasko sigortasına göre daha düşük prim seviyelerinde olabilir.
 

Elektrikli Araç Kasko Sigortası

Elektrikli / hibrit araçlar için teminatlar sunan bir sigortadır. Kasko Sigortası ile benzer ana ve ek teminatlara sahiptir. Kullanım tipi hususi otomobil ve kamyonet panel/glass van olan araçlar için düzenlenen Elektrikli Araç Sigortası’nda Elektrik Motorlu ve Pil ile Çalışan Araç Klozu ile araç pilleri teminat altına alınmaktadır. Standart ana teminatlar ile birlikte hasarsızlık indirimini koruma, orjinal cam değişim teminatı, kişisel eşyalar teminatı, araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve yetkili olmayan kişilerce çekilme gibi ek teminatlara da sahiptir.

Elektrikli Araç Kasko Sigortası

 
Elektrikli / hibrit araçlar için teminatlar sunan bir sigortadır. Kasko Sigortası ile benzer ana ve ek teminatlara sahiptir. Kullanım tipi hususi otomobil ve kamyonet panel/glass van olan araçlar için düzenlenen Elektrikli Araç Sigortası’nda Elektrik Motorlu ve Pil ile Çalışan Araç Klozu ile araç pilleri teminat altına alınmaktadır. Standart ana teminatlar ile birlikte hasarsızlık indirimini koruma, orjinal cam değişim teminatı, kişisel eşyalar teminatı, araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve yetkili olmayan kişilerce çekilme gibi ek teminatlara da sahiptir.
 

Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sigortası, motorlu taşıt kullanıcılarının Yeşil Kart Sistemine dahil ülkelerde yapacakları seyahatler sırasında neden oldukları kazalar sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlayarak üye ülkenin yerel Zorunlu Trafik Sigortası limitlerine kadar koruma sunar. Bu sigorta poliçesi için gerekli evraklar olarak araç ruhsatı ve trafik sigortası poliçesi yeterli olmaktadır. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, o ülkenin mecburi trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Hangi ülkede kaza yapılmış ise, o ülkenin yasal limitleri dahilinde tazminat ödenir.

Yeşil Kart Sigortası

 
Yeşil Kart Sigortası, motorlu taşıt kullanıcılarının Yeşil Kart Sistemine dahil ülkelerde yapacakları seyahatler sırasında neden oldukları kazalar sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlayarak üye ülkenin yerel Zorunlu Trafik Sigortası limitlerine kadar koruma sunar. Bu sigorta poliçesi için gerekli evraklar olarak araç ruhsatı ve trafik sigortası poliçesi yeterli olmaktadır. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, o ülkenin mecburi trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Hangi ülkede kaza yapılmış ise, o ülkenin yasal limitleri dahilinde tazminat ödenir.
 

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

Kasko poliçelerine ek olarak yaptırabileceğiniz İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası, Zorunlu Trafik Sigortası’nın sınırlarını aşan durumlarda meydana gelebilecek hasarların poliçede belirtilmiş durumlara kadar olan teminatını karşılar. Özetle bir sigorta çeşididir ve isteğe bağlı ek bir teminat olarak değerlendirilmektedir. Kasko poliçelerine ek olarak yaptırılabilir. İMM sigortası, Türkiye sınırları dahilinde geçerli olan bir sigortadır. İMM sigortasının genel şartları arasında manevi tazminatlar da bulunabilmektedir. Manevi hasarların ölçümü zor olabileceği için güvence ayrıca teminatlarda belirtilmelidir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası
 

 
Kasko poliçelerine ek olarak yaptırabileceğiniz İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası, Zorunlu Trafik Sigortası’nın sınırlarını aşan durumlarda meydana gelebilecek hasarların poliçede belirtilmiş durumlara kadar olan teminatını karşılar. Özetle bir sigorta çeşididir ve isteğe bağlı ek bir teminat olarak değerlendirilmektedir. Kasko poliçelerine ek olarak yaptırılabilir. İMM sigortası, Türkiye sınırları dahilinde geçerli olan bir sigortadır. İMM sigortasının genel şartları arasında manevi tazminatlar da bulunabilmektedir. Manevi hasarların ölçümü zor olabileceği için güvence ayrıca teminatlarda belirtilmelidir.
 

Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı poliçede mevcut şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması, taşımanın bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

 
Bu sigorta, yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı poliçede mevcut şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması, taşımanın bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.
 

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Şehirler arası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

 
Şehirler arası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.
 

Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigortayla ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masrafları teminat kapsamına alınmaktadır. Sigorta ettirenin kendisinin ve / veya bağlı bulunduğu taşıma şirketinin, yapmış olduğu taşımacılık sözleşmesi çerçevesinde bu poliçede kayıtlı servis aracı ile taşıyacağı; personel, öğrenciler, görevli sürücüler ile yardımcıları ve diğer görevliler, sözleşmede belirtilen güzergahlardaki taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, taşıma aracındaki bulundukları süre içinde ve araca inip binerken karşılaşacakları her türlü kazaların neticelerine karşı teminat altına alınır.

Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası

 
Bu sigortayla ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masrafları teminat kapsamına alınmaktadır. Sigorta ettirenin kendisinin ve / veya bağlı bulunduğu taşıma şirketinin, yapmış olduğu taşımacılık sözleşmesi çerçevesinde bu poliçede kayıtlı servis aracı ile taşıyacağı; personel, öğrenciler, görevli sürücüler ile yardımcıları ve diğer görevliler, sözleşmede belirtilen güzergahlardaki taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, taşıma aracındaki bulundukları süre içinde ve araca inip binerken karşılaşacakları her türlü kazaların neticelerine karşı teminat altına alınır.
 

İLETİŞİM

Bize istediğiniz an ulaşın!


 0312 441 77 88

 info@csisigorta.com.tr

 

Ofis Adresimiz


CSI Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A. Öveçler Mh. 1327. Cd. 6/2
Çankaya / Ankara